Velkommen til DEFF's licens administration. Her har bibliotekerne mulighed for at se hvilke licenser de har abonnement på, registrerede IP'er, kontaktoplysninger m.m.
 
Biblioteksnummer:
Adgangskode:
 
  

©1998-2016 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek
Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet, Uddannelses-og Forskningsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
Slots- og Kulturstyrelsen • H.C. Andersens Boulevard 2 • 1553 København V • Tel 3395 4200 • E-post deffhelpdesk@slks.dk